Na tradicionalnom sastanku s gradonačelnicima i načelnicima općina Primorsko-goranske županije, održanom u srijedu u Rabu, župan Zlatko Komadina je rekao da je tema sastanka – zaštita okoliša i prirode u sklopu razvojnih projekata – važna jer je 75 posto kopnenog dijela županije i 18 posto morskog dijela u nekom obliku zaštite, što je najviše u Hrvatskoj.

Kako je priopćeno iz Primorsko-goranske županije, na sastanku u Rabu bilo je riječi o “postupcima strateške procjene utjecaja na okoliš razvojnih planova i programa” na lokalnoj razini te je zaključeno da se s predstavnicima mjerodavnog ministarstva održi sastanak i po potrebi tematska sjednica Županijske skupštine.

Župan Komadina rekao je da se u svim investicijskim zahvatima treba utvrditi je li potrebna procjena utjecaja na okoliš i kako ga što više smanjiti, to jest uspostaviti ravnotežu štete na prirodi i koristi za zajednicu.

Ocijenio je da su sastanci župana, pročelnika upravnih županijskih odjela i drugih čelnika Primorsko-goranske županije s čelnicima lokalne samouprave postali način rada u županiji, jedinstven u Hrvatskoj.

“Nitko se više ni s kim ne susreće”, rekao je Komadina, ističući da se oni susreću i razgovaraju bez obzira na političku opredijeljenost.

“Ljudi su shvatili da se politikom bave izvan svojega radnog vremena, a radno vrijeme je za bavljenje interesima građana”, rekao je.

Osim o zaštiti okoliša, na sastanku je bilo riječi i o koordinaciji u izradi prostornih planova uređenja općina i gradova, povezivanju na informacijski sustav prostornih planova županije te o novoj međužupanijskoj liniji u obalnom linijskom pomorskom prijevozu (Crikvenica-Šilo, Rab-Lun).

Komentiraj