Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina ocijenio je u ponedjeljak da je novi pravilnik o specijalizaciji liječnika, koji im omogućuje da u slučaju raskida ugovora budu oslobođeni obveze povrata većine uloženog novca, štetan, posebice za Gorski kotar i otoke, odakle liječnici odlaze u veće gradove.

Komadina je na redovitoj konferenciji za novinare u županijskoj upravi rekao da je ministru zdravstva Dariju Nakiću poslao pismo u vezi s novim pravilnikom o specijalizaciji liječnika, na temelju kojega su naložene izmjene ugovora specijalizanata s poslodavcima po kojima nakon raskida ugovora više ne bi morali vraćati sav uloženi novac. Rekao je da, po novim odredbama, specijalizanti u slučaju prekida specijalizacije nisu dužni vratiti svotu koju je ustanova u njih uložila.

“U tom smislu izdali smo naputak našim ravnateljima da ne potpisuju anekse ugovora”, rekao je Komadina te dodao da će pripremiti “trojni aneks”. To znači da se može potpisati, ali ga mora potpisati i Ministarstvo zdravlja, koje se mora obvezati da snosi preostalu razliku, istaknuo je, dodajući kako nije riječ samo o financiranju te da – zbog odlaska liječnika – dolazi u pitanje organizacija i funkcioniranje mnogih zdravstvenih ustanova.

“U županiji smo zaključili da je to štetno za općine i gradove, da se tako liječnike šalje na specijalizacije, a oni odlaze i ostaju u većim centrima”, rekao je Komadina te dodao kako razumije da liječnici žele slobodu kretanja, ali, istaknuo je, o svojem trošku.

Župan Komadina čestitao je hrvatskim olimpijcima na osvojenim medaljama, dodajući da će biti nagrađeni i prema županijskom pravilniku te kako su uvjeti za bavljenje sportom u županiji, njezinim općinama i gradovima sve bolji.

Komentiraj