Karlovačka tvrtka Vodovod i kanalizacija će do 2020. godine izgraditi 39 kilometara nove kanalizacijske mreže i proširiti je na dijelove grada koji odvodnju još rješavaju putem sabirnih jama, te će obnoviti 39 km vodovodne mreže, kroz osam odvojenih projekata vrijednih 175 milijuna kuna.

O tome će gradska tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK) održati osam prezentacija. Prva se održava danas u velikoj Gradskoj vijećnici za projekt na Turnju, kako za stručnu javnost tako i za građane, a direktor ViK-a Ivan Mrzljak kaže kako im je namjera informirati javnost da je cilj tih radova odgovoriti na EU direktivu da obuhvat gradskog sustava odvodnje mora do 2020. biti najmanje 95 posto, a sada je 72 posto.

Pri tom je od 2005. godine obuhvat vodoopskrbe 100 posto, ali uz gubitak pitke vode od 43 posto, zbog čega je nužna obnova 39 kilometara vodovodne mreže, od ukupno postojećih 670 kilometara.

 

  • Projekt “Aglomeracija Karlovac- Duga Resa” financirat će se sa 67 postotnim dijelom iz Kohezijskog fonda Europske unije, a razliku će financirati Hrvatske vode iz operativnog programa “Zaštita okoliša – priprema zalihe vodno-komunalnih projekata”.

 

Osim na Turnju kanalizaciju će dobiti Gornje Mekušje, Kamensko, Gornja, Donja i Mala Švarča, Jamadol i Drežnik, a ViK sa svima njima želi prije početka radova uspostaviti aktivan odnos, jer sada još postoji mogućnost da se u nekom djelu korigiraju projekti, rekao je Hini Mrzljak.

U administrativno područje grada Karlovca osim tih prigradskih naselja ulaze i neka udaljenija sela, koja nemaju kanalizaciju, ali s Ministarstvom poljoprivrede tek treba razjasniti odnose li se kriteriji EU direktiva o 95 postotnom obuhvatu grada kanalizacijskim sustavom i na njih. Naime, jedan od kriterija je da cijena izgradnje odvodnje ne prelazi 1.200 eura po domaćinstvu, kao ni da održavanje mreže odvodnje ne prijeđe tri posto gradskog dohotka.

Već traje izrada studijske i projektne dokumentacije, što je posao vrijedan 6,2 milijuna kuna, a trajat će do kraja lipnja ove godine, a namjera je da se do kraja ove godine riješi sva dokumentacija i imovinsko-pravni odnosi i da početkom sljedeće godine bude objavljen natječaj za izvođača radova i započne trogodišnja gradnja.

Karlovac je već ostvario sličnu investiciju i izgradio pročistač otpadnih voda u vrijednosti od 31.4 milijuna eura, većim dijelom financiran bespovratno iz pretpristupnog fonda ISPA, te kreditom EBRD-a.

Karlovac je prvih 16,5 kilometara vodovoda izgradio 1914. godine, i to dva kraka, sa Borlina do današnjeg Glavnog željezničkog kolodvora na Baniji i sa Borlina prema Zvijezdi, staroj gradskoj jezgri, a planska izgradnja sustava odvodnje traje od 1930. godine s tim da je prva crpna stanica u Šancu sagrađena deset godina kasnije.

Komentiraj