Ljubo Jurčić je u ponedjeljak u studiju N1 televizije komentirao najavljeni porez na nekretnine, koji bi trebao biti uveden 1. siječnja sljedeće godine. Istaknuo je da ekonomski pristup nalaže da se ovakav tip poreza uvodi kroz deset do dvadeset godina, nakon prilagodbe.

Istaknuo je da postoje dvije činjenice u najavljenom porezu na nekretnine koje treba uzeti u obzir. “Prvo, ako je to zamjena za komunalnu naknadu, zašto onda ispunjavati obrasce? To se ne zove komunalna naknada, nego porez. Tu se onda nešto krije. Svi obrasci zbunjuju”, rekao je Jurčić. Kao drugu činjenicu naveo je ekonomsku. “Svaki porez se plaća iz dohotka, koji stvara čovjek. Mi smo na dnu Europe samo je još Bugarska iza nas. Naš dohodak ne raste i relativno padamo. Nikad ne smijete uvoditi novi porez, opterećenje i trošak u situaciji kad dohodak stagnira. U toj situaciji bit će to udar na standard građana”, smatra.

Jurčić vjeruje da Hrvatska nije ni blizu pripremljena na vođenje poreza na imovinu. Istaknuo je još jedan problem. “Tko će to napraviti, po čijoj vrijednosti i kome fakturirati djedovinu ako unuk tamo nije bio nikad u životu, a odjednom počne dobivati fakture, a nema nikakve koristi od toga? To će dovesti do toga da ćemo našu imovinu prodati jeftino, badava strancima, koji za jeftin novac žele naći mjesto za provesti starost”, rekao je Jurčić.

Naglasio je da porez mora imati svoju svrhu, te da nije na snazi da se hrani državna administracije. “Vaša kuća, imovina, njiva, ako uplaćujemo svi skupa porez na imovinu s njim će se financirati vodovod, komunalije, zelenilo, tako da će vrijednost vaše imovine porasti, zato što će okoliš biti uređeniji, sigurniji, ljepši. Porezom se uvijek financira javno dobro. Vlada to nije prezentirala na ustavan način građanima ni politici”, zaključio je Jurčić.

Komentiraj