Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice na osobni zahtjev razriješila pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Gorana Šarina, dok je Roman Mikulić imenovan pomoćnikom ministra obrane, priopćeno je iz Vlade.

Sanja Putica imenovana je pomoćnicom ministra znanosti i obrazovanja.

Radi isteka mandata razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Damir Bilić. Novim članom, kao predstavnik radnika, imenovan je Dubravko Marić.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik, Tomislav Kiš, Robert Spajić, Antun Kostelić i Josip Mihaljević. Novim predsjednikom imenovan je Damir Agičić, a članovima Željko Vuković, Josip Tomičić i Jozo Miličević, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede i istaknutih stručnjaka iz područja stočarstva.

Na osobni zahtjev razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Mario Njavro. Novom članicom, kao predstavnica Ministarstva poljoprivrede, imenovana je Ružica Mazal Njavro.

Olivera Maroš imenovana je članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, kao predstavnica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Razriješena je dosadašnja članica Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga Lidija Vugrinec, a novom članicom, kao predstavnica Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, imenovana je Sanja Mikulić.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Rijeka d.o.o. opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Tomislava Palalića, te imenovanje novog direktora Gordana Žurge,  najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. predlaže se imenovanje Lukše Novaka direktorom društva Zračna luka Split d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o. predlaže se imenovanje Irene Ćosić direktoricom društva Zračna luka Zadar d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. predlaže se imenovanje Roka Tolića direktorom društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Zdenka Simičića, Nine Stapića i Tihomira Mandaca, te izbor novih članova Sanija Ljubunčića, Zdenka Simičića i Tanje Major, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Također, Skupštini se predlaže opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Ivana Brkovića te imenovanje Branka Lubine novim članom uprave – direktorom najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. predlaže se  opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Josipa Škorića te njegovo ponovno imenovanje za člana Uprave – direktora društva Hrvatske ceste d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. predlaže se opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Josipa Draženovića te njegovo ponovno imenovanje za člana Uprave – direktora društva Hrvatske autoceste d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Sukladno odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, razriješen je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo, s danom 3. prosinca 2010. godine, a temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Na prijedlog Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost, razriješen je vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije Damir Juričić. Novim ravnateljem, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, imenovan je Zdenko Lucić.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Stjepan Adanić i  Zvjezdana Janičar.  Novim članovima Upravnog vijeća, koji se imenuju na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu politiku, imenovani su Vesna Mastela Bužan i Gordan Klišanić.

Razriješena je članica Upravnog vijeća Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Franka Vojnović. Novom članicom, kao predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana je Kristina Bilić.

Komentiraj