Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predstavila je u utorak na konferenciji za novinare svoje prijedloge najvažnijih izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, kojima uz ostalo traži afirmaciju načela ekonomski najpovoljnije, umjesto najjeftinije ponude, pojačanu edukaciju i skraćivanje administrativnih procedura.

Primarni cilj predloženih izmjena je zaštita javnoga i privatnog interesa odnosno osiguravanje učinkovitijeg korištenja javnih sredstava, istaknuli su poslodavci.

Uz primjenu kriterija najpovoljnije umjesto najniže cijene, iz HUP-a predlažu snažniju primjenu okvirnog sporazuma, jasno preciziranje instituta profesionalnog propusta i poticanje edukacijom na njegovo korištenje, detaljnije definiranje pojma “neuobičajeno niske cijene“ koja je nerijetko izvor narušavanja tržišta, smanjenje administrativnih radnji koje usporavaju i poskupljuju postupak javne nabave itd.

Traže i da početak roka za žalbe na nabavu počne teći od otvaranja ponuda, a predložili su i ukidanje administrativne zabrane korištenja PR kompanija za potrebe Vlade.

“S javnom nabavom nitko nije zadovoljan: ni oni koju kupuju ni oni koji nude, niti oni koji su korisnici javne nabave i to je bio motiv da pripremimo materijal”, kazao je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

On upozorava kako je godišnja vrijednost javne nabave 42 milijardi kuna pa je dobro funkcioniranje sustava javne nabave vrlo važno. Ističe da podaci kojima raspolaže HUP pokazuju kako se više od 20 posto sredstava u sustavu javne nabave troši netransparentno. Dodaje kako je Europska komisija hrvatski sustav javne nabave ocijenila jednim od najkorumpiranijih u Europi.

 

  • Mišljenja je kako je HUP-ov prijedlog reforme dobar put da se zakon što prije stavi u proceduru, što će omogućiti i uštede u proračunu od nekoliko milijardi kuna.

 

Član Izvršnog odbora HUP-a Petar Lovrić je kazao kako sustav mora biti transparentniji, s učinkovitijom kontrolom i poticajan za odgovorno postupanje s javnim sredstvima.

“Natječaji su pisani da se iz aviona vidjelo za koga se pišu”, kaže Lovrić.

Dodaje kako su sustavom javne nabave svi nezadovoljni i frustrirani. Europa nam prigovara da su ljudi izgubili vjeru i sve ih manje ide na javnu nabavu, jer pretpostavljaju da je natječaj namješten, kazao je Lovrić.

Dopredsjednik HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika Sadmir Hošić je istaknuo kako u primjeni kriterija ekonomski najpovoljnije ponude značajno zaostajemo za EU-om. Kod nas se gotovo 100 posto natječaja raspisuje po kriteriju najniže cijene koja dokazano ne znači optimalnu kvalitetu, kazao je.

Zbog toga je, po njegovim riječima, važno raditi na edukaciji i osvješćivanju javnosti da se na temelju najniže cijene često u konačnici izabere opcija koja bitno više košta, a istodobno je važno podizati razinu educiranosti zaposlenika koji rade u području javne nabave kako bi bili stručno osposobljeni provoditi složenije natječaje s kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude.

Milka Kosanović iz HUP-a je istaknula kako je kriterij najniže cijene posebice opasan u zdravstvu, gdje su korisnici nabave građani.

Komentiraj