Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da je od lipnja ove godine hrvatski sudski registar uključen u sustav međusobnog povezivanja poslovnih registara (Business Register Interconnection System – BRIS) pa je putem Europskog portala e-pravosuđa omogućeno pretraživanje društva kapitala na svim jezicima Europske unije.

Korisnici mogu pristupiti osnovnom skupu podataka koji je besplatan. Taj skup podataka obuhvaća ime društva, sjedište, vrstu društva, registracijski broj, tijelo pri kojem je društvo registrirano, državu članicu registracije, registracijski broj i jedinstveni identifikator (EUID). EUID je jedinstveni broj subjekta koji se sastoji od oznake države, oznake nacionalnog registra i matičnog broja subjekta, ističu u ministarstvu.

Dodaju da će korisnici također moći zatražiti i primati elektronske kopije dokumenata dostupnih u poslovnim registrima diljem Europske unije, u početku samo one koje su dostupne besplatno. Budući da većina država članica naplaćuje naknade za ove dokumente, BRIS će u budućnosti također omogućiti mogućnost online plaćanja za podatke i dokumente.

Pravna osnova za BRIS je Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. godine o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava.

Direktivom je stvoren okvir za povezivanje europskih registara radi razmjene podataka putem centralne platforme. “Cilj ove Direktive jest doprinijeti konkurentnosti europskog gospodarstva povećanjem pravne sigurnosti razmjenjivanjem podataka između registara s obzirom na činjenicu da se gospodarski subjekti šire, da se povezuju u grupe ili da se dijele i poslovno reorganiziraju u više gospodarskih subjekta, a sve to izvan unutarnjeg tržišta, odnosno na tržištima u nadležnosti registara drugih država”, kažu u ministarstvu.

BRIS se sastoji od Europske središnje platforme (European Central Platform – ECP), na koju su povezani nacionalni poslovni registri država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška i Island). ECP je povezan s Europskim portalom e-pravosuđa kojim upravlja Europska komisija, a koji funkcionira kao jedinstvena elektronička pristupna točka (European Access Point – EAP) za javnost o svim poslovnim registrima Europske unije, ali i kao izvor drugih informacija za pravne praktičare, poslovne subjekte i građane.

Komentiraj