Danas je u prostorijama Hrvatske obrtničke komore potpisan Protokol o suradnji između Humanitarne organizacije Zajednica Susret, Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA te Hrvatske obrtničke komore.

Protokol ima svrhu pružanja podrške u području resocijalizacije i zapošljavanja liječenih ovisnika, korisnika terapijskih centara Zajednice Susret. Potpisnici protokola su gospođa Suzana Horvat Kutle (predsjednica Zajednice Susret) gospodin Esad Čolaković (glavni menadžer HUM-CROMA) i gospođa Violeta Jelić (glavna tajnica HOK-a).

U duhu dobre svjetske korporativne prakse kompanija koje promoviraju i provode strategiju društvene i socijalne odgovornosti, Hrvatska obrtnička komora te Hrvatsko udruženje poduzetnika i menadžera CROMA ovime izražavaju dobrovoljnost i socijalnu odgovornost kao svoju stratešku opredijeljenost, a potpisom Protokola o suradnji sa Zajednicom Susret, koja se bavi društveno korisnim i humanitarnim radom kroz integrativne terapijske i rehabilitacijske programe odvikavanja od ovisnosti, ostvaruje dugoročno partnerstvo pružanjem podrške i pomoći Zajednici Susret u njezinom djelovanju i ugledu.

Ističe se kako su resocijalizirani ovisnici potrebita skupina koja nakon završenog programa u terapijskim centrima Zajednice Susret ostaje teško zapošljiva i nadalje ranjiva skupina društva. Njihovim zapošljavanjem dovršio bi se proces ozdravljenja i socijalne reintegracije.

“Pružanjem ruke i pristajanjem na suradnju sa „Zajednicom Susret“, Hrvatska obrtnička komora prvenstveno želi pridonijeti svijesti o važnosti podrške skupinama koje su često puta nepravedno društveno marginalizirane. No ova suradnja će sigurno biti na obostranu korist: mi vjerujemo da svatko ima pravo na drugu priliku, a dajući šansu rehabilitiranim ovisnicima da ponovo pronađu svoje mjesto u društvu, ujedno dajemo i priliku samom društvu da bude obogaćeno za niz vrijednih i korisnih pojedinaca”, rekla je Violeta Jelić, glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore.

“Hrvatsko udruženja menadžera CROMA je od svog osnutka 1990. godine izravno i posredno podupiralo i pomagalo brojne humanitarne udruge, humanitarne projekte, bolnice, bolesnu djecu i djecu u potrebi, mlade umjetnike, studentske projekte, mlade menadžere i poduzetnike kao i niz drugih pojedinaca i institucija kojima je pomoć bila potrebna. Potpisivanje ovog Protokola o suradnji s Humanitarnom organizacijom Zajednica Susret nastavak je dobre prakse našeg udruženja u duhu društveno odgovornog poslovanja, poslovne sastavnice korporacija u EU i svijetu”, izjavio je mr.sc. Esad Čolaković, glavni menadžer HUM-CROMA.

“Zahvaljujem predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i Udruženja menadžera i poduzetnika CROMA što su na ovaj način poslali poruku da razumiju kako je ovisnost osobni, obiteljski i društveni problem kojem u treba sveobuhvatno pristupiti. Danas smo suočeni s ekspanzijom novih, još opasnijih sintetičkih droga, ali i pojavom novih ovisnosti o kocki ili internetu. Samo zajedničkim snagama možemo doprinijeti suzbijanju tih pojava, a Zajednica Susret već 25 godina to uspješno i radi. Ovim akcijom želimo korisnike intenzivnije uključiti u edukativne programe koji će ih osposobiti za deficitarna obrtnička i druga zanimanja, planiramo osnivanje zadruge i pokretanje socijalnog poduzetništva. Stoga naši razvojni programi uključuju institucionalne partnere koji svojim iskustvom, znanjem i utjecajem mogu pomoći u integrativnom pristupu ovisnosti i olakšati mi pristup tržištu rada. Stoga nam je pomoć Hrvatske obrtničke komore te Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA, kroz područje njihove djelatnosti neizmjerna i doprinos je našem stručnom i humanom radu. Zajednički nam je cilj doprinijeti resocijalizaciji i zapošljavanju liječenih ovisnika kako bi ih vratili njihovim obiteljima i društvu kao korisne i funkcionalne članove zajednice”, zahvalila se mag. paed. soc. Suzana Horvat Kutle, predsjednica Humanitarne organizacije ZAJEDNICA SUSRET.

Suzana Horvat Kutle, Violeta Jelić i Esad Čolaković

Komentiraj