Održan je 1. Kongres zdravstvenog turizma na kojem je utvrđena nužnost ‘sveobuhvatne pripreme’ Republike Hrvatske, koja bi se u skoroj budućnosti trebala više otvoriti prema novom tržištu korisnika zdravstvenog turizma.

Upravo zbog potrebe da se za potrebe unapređenja zdravlja otputuje izvan mjesta stalnog boravka, zdravstveni turizam postaje razvojni model koji je, na prvi pogled, u stanju proizvesti snažne pozitivne ekonomske, zdravstvene i društvene učinke. Zbog takvog shvaćanja, zdravstveni turizam u Hrvatskoj, ali i u brojnim drugim zemljama, postao je jedan od strateških razvojnih ciljeva turizma i zdravstva.

U nastojanju da se Hrvatska što prije uključi na međunarodno tržište profitno orijentiranih zdravstvenih usluga prema nerezidentima, pojavljuje se problem erozije socijalne komponente sustava zdravstvene zaštite namijenjene rezidentima, kao i pitanje sposobnosti Hrvatske da zaštiti javni interes u pogledu dostupnosti zdravstvene zaštite svim svojim građanima, što je uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.

Kongres je održan u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i LUX promocije, pod pokroviteljstvima predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, je u govoru naznačio kako korijeni zdravstvenog turizma u Hrvatskoj sežu još u antička vremena, kad se otvaraju prve toplice, no područje zdravstvenog turizma još uvijek nije dobro pravno riješeno ni artikulirano.

“Iako zdravstveni turizam zvuči marketinški i tržišno, zdravstvo je uvijek bilo socijalna kategorija i nikad ne smije biti u potpunosti prepušteno tržištu, jer se radi o društvenoj i civilizacijskoj tekovini“, dodao je akademik Kusić.

Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora, dr. sc. Ines Strenja-Linić kazala je da “mnoge zdravstvene ustanove nailaze na brojne probleme kad nastoje neke usluge ponuditi tržištu, zbog čega je područje zdravstvenog turizma nužno zakonski urediti u suradnji dva resorna ministarstva”. Upozorila je na vrijednost programa Kongresa zdravstvenog turizma za razvoj zdravstva i turizma u budućnosti te izrazila namjeru “održavanja okruglog stola na temu kongresa na jesen u Saboru Republike Hrvatske”.

Ministarstvo turizma predstavljala je pomoćnica ministra, gđa. Olivera Shejbal. U govoru okupljenima ukazala je na “porast dolazaka turista u Hrvatsku na odmor, kazala je da je Hrvatska postala hit tržište za turiste iz cijelog svijeta, a da je zdravstveni turizam jedan od najbrže rastućih turističkih sektora te se očekuje da će on u budućnosti biti jedan od glavnih motiva putovanja”. Spomenula je važnost uključivanja institucija u razvoj zdravstvenog turizma u budućnosti.

Uz edukaciju ljudskih resursa i aktiviranje korištenja prirodnih resursa: prirodnih ljekovitih činitelja kojima Hrvatska obiluje i konkurira svojom eko očuvanošću za vrhunsku welless destinaciju ili moderno EU odredište zdravstvenog turizma (npr. poluotok Pelješac ili otok Mljet). Spomenuto je i mogućnost produžetka turističke sezone putem zdravstvenog turizma i razvoj gospodarstva, posebno na otocima i na kontinentu uz suradnju s npr. malim obiteljskim hotelima i već postojećim medicinskim i lječilišnim ustanovama.

Iz Ministarstva zdravstva, okupljene je pozdravio govorom pomoćnik ministra, dr. sc. Denis Kovačić i najavio je da će krajem ove godine biti donesen novi Zakon o zdravstvenoj skrbi u kojem će posebno poglavlje biti posvećeno liječilištima i toplicama kako bi se reguliralo ono što je u području zdravstvenog turizma sada u “sivoj zoni”. Najavio je i mogućnost donošenja posebnog Zakona o zdravstvenom turizmu.

Među zaključcima kongresa istaknuta je važnost razriješenja složenih odnosa i trenutno neusklađenih pripadajućih zakonskih i podzakonskih propisa između Ministarstva zdravlja i Ministarstva turizma; potreba nadogradnje postojeće legislative u sektoru zdravstvenog turizma kako bi se izbjegla različita zakonodavna tumačenja istih pitanja; donošenje pravilnika o uslugama u zdravstvenom turizmu. Posebno je istaknuta potreba za certificiranjem zdravstvenih usluga u RH. Zbog renomiranih imena predavača i za razvoj gospodarstva značajnih tema, Kongres prati i Zbornik radova.

“Izdanje se očekuje na jesen, urednici su akademik Zvonko Kusić i dr. sc. Oliver Kesar,” izjavila je organizatorica Kongresa zdravstvenog turizma i izdavač Zbornika radova, Sunčana Matić iz LUX promocije. Na kongresu je i ekskluzivno najavljeno formiranje Klastera zdravstvenog turizma Krapinsko zagorske županije.

Predsjednik znanstvenog odbora kongresa je akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU, a članovi znanstvenog odbora su: akademik Marko Pećina, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, tajnik Razreda za medicinske znanosti; akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti; prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske; dr. sc. Damir Knjaz, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Dražen Čular, prodekan, predstojnik Instituta za kineziologiju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu; prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekanica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; doc. dr. sc.Vladimir Mozetič, dr. med., predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera; prof. dr. sc. Stjepan Heimer, potpredsjednik Zagrebačkog saveza sportske rekreacije Sport za sve; prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Fedor Šantek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj
znanstvene baze KBC-a Zagreb; mr. sc. Goran Ivanišević, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu; mr. sc. Zdenko Šipić, Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve, predsjednik zdravstvene komisije.

Predavanja su održali renomirani predavači: akademkinja Vida Demarin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za medicinske znanosti; izvr. prof. dr. sc. Oliver Kesar, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; mr. sc. Goran Ivanišević, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor za zdravstveni turizam i lječilišnu medicinu; mr. sc. Darko Vlahović; mr. sc. Zdenko Šipić, Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve; prof. dr. sc. Stjepan Heimer, potpredsjednik Zagrebačkog saveza sportske
rekreacije Sport za sve; mr. sc. Željko Černić, Hrvatski savez sportske rekreacije Sport za sve, predsjednik stručnog odbora; prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar; prof. dr. sc. Zrinka Tarle, prodekanica Stomatološkog fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ivan Vukoja dr. med., Hrvatska udruga bolničkih liječnika; doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med., predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera; Željka Žnidarić, univ. spec. oec., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice; prof. dr. sc. Fedor Šantek, dr. med, projektna grupa Srednji Pelješac; univ. spec. oec., Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu; doc. dr. sc. Marija Valčić, dekanica Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Split; Aldin Dugonjić, Centar za certificiranje halal kvalitete; Anita Galić, mag. pharm., Hrvatsko farmaceutsko društvo; dr. sc. Martina Linarić, Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma; Ivan Malenica mag. iur, Veleučilište u Šibeniku.

Komentiraj