Direktor Ultratrail utrka ‘100 milja Istre’, Alen Paliska, najavio je kako će tražiti reviziju i poništenje rezultata Javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice za potpore manifestacijama.
Paliska navodi kako je 100 Milja Istre dvije godine zaredom ‘brutalno oštećena’, te navodi da je i apsurd što je Ministartvo turizma od 2016. godine pokrovitelj spomenute utrke.
“Ovom prilikom želim da se jasno definiraju nedostaci u aktualnom sustavu i praksi te da to iskoristimo za dobivanje novih, kvalitetnijih kriterija. Svi podaci prikupljeni su iz javno dostupne arhive HTZ-a i Ministarstva turizma, a analizirani su objektivno i trezveno kako bi dali realnu sliku situacije. Ne smatram da su ovi rezultati manifestacija (isključivo) neznanja ili nekompetencije jer sam lani na sastanku u HTZ-u podrobno objasnio čime se bavimo, što želimo, koji nam je doseg i potencijal te na kraju najbitnije – koji su nam ostvareni rezultati. Očito nemamo nikoga tko će lobirati za nas. Međutim, ovo je javni novac i potrebno ga je transparentno trošiti. Ne samo zbog pravednosti nego i zbog samog sadržaja i ciljanog, razvojnog trošenja tog novca”, poručuje Paliska.
Potpora manifestacijama je jedan od tradicionalnih programa Hrvatske turističke zajednice kojima dodjeljuje bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranjem prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezon, stoji na internet stranicama HTZ-a.
Paliska navodi nekoliko problema na koje je naišao. Prvi je da je termin objave Javnog poziva te Odluke o potpori događanjima u 2017. godini. Naime, Javni poziv je objavljen 31. ožujka 2017., a Odluka o potpori je donesena 27. srpnja 2017. – ali odnosi se na manifestacije u 2017. godini. “Dakle, dva su scenarija, oba podjednako pogubna za organizatore manifestacija. Prvi je da organizator ne planira ta sredstva, a dobije sufinanciranje. Ne postoji legalni način da se retroaktivno potroši taj novac u poslovnoj godini. Drugi je da organizator planira ta sredstva i potroši ih, a od HTZ-a ne dobije ni kune što je direktna ugroza opstojnosti organizatora manifestacije, što sve manifestacije prije srpnja stavlja u nemoguću poziciju”, navodi Paliska dodajući kako neki organizatori ističu logo HTZ-a i prije objave službenih rezultata što otvara mogućnost malverzacijama i prethodnim dogovorima.
Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je kako je strateški cilj inistarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice razviti i pozicionirati Hrvatsku kao aviodestinaciju i to posebice u razdobljima pred i posezone jer ćemo na taj način moći govoriti o potpunoj turističkoj godini, a ne samo o sezoni. Pališka navodi kako raspodjela financiranja po mjesecima ne prati ovu ministrovu ideju. Naime, pred i posezona traje od 1. siječnja do 15. lipnja te od 16. rujna do 31. prosinca. “U tom se periodu rezultatima Javnog natječaja sufinanciralo 66 manifestacija s 27,7% ukupnih sredstava (19,5% u predsezoni, 8,2% u posezoni) dok je čak 107 manifestacija sufinancirano u glavnoj sezoni s 72,3% sredstava”, kaže.
Dodaje da se u sufinanciranju javljaju dva problema – da ogroman dio cjelokupnog financiranja „uzima“ svega nekoliko top događanja, a ukupno ogroman broj manifestacija dobiva značajan dio sufinanciranja. “Treba razlučiti činjenicu da nije potrebno sufinancirati veliki broj manifestacija i projekata nejasne svrsishodnosti, već kvalitetne manifestacije”, napominje.
Paliska naglašava kako se ove godine financira ‘sve i svašta bez reda i poretka’. ” Jedina svijetla točka je ugovor s utrkom Tour of Croatia koja je od HTZ-a, posve zasluženo, dobila financiranje od 4 milijuna kuna. Zaključak je da se trebamo odmaknuti od mediokriteta i baviti se ozbiljnim projektima, a ne rasipati novac da bi se zadovoljila moljakanja lokalnih političara”, dodaje.
Sufinanciraju se, kaže, od mega projekata do lokalnih mini događanja, od međunarodnih spektakala do lokalnih zabava za građane. “Ukoliko se bavite organizacijom glazbenih manifestacija, karnevala, izlovom tune, organizacijom Adventa ili kojem slučajem minigolfom, skoro je sigurno da vas čeka barem 90.000 kn. Zanimljiva je činjenica da Grad Zagreb uporno prijavljuje izložbe u program nacionalnih i regionalnih događanja. Tako su za dvije izložbe (Nikola Tesla – mind from the future i Izložba slavni umjetnici iz slavne fundacije Maeght) dobili sufinanciranje u iznosu od 60.000 kn. Ne znam koliki je efekt te dvije izložbe na ukupna noćenja i potrošnju, ali valjda HTZ zna”, kaže Paliska.
Upozorava i kako su rezultati Javnog natječaja objavljeni na netransparentan način. “Naime, ne vidi se kolike su se i koje manifestacije prijavile, ne vidi se tko nije zadovoljio uvjete natječaja i zašto, ne vidi se tko je organizator manifestacija koje su dobile sufinanciranje i na kraju vrlo važno – ne vidi se bodovanje prema kriterijima Javnog natječaja. Dovoljno nedostataka da se upitamo postoji li osnova za malverzacije i korupciju. Opet, ne kažem da postoji išta od toga, ali ne postoje ni jasne indicije da toga nema”, objašnjava.

Komentiraj