Prvi put u životu sjedio sam na baletnoj predstavi. S Tajanom, ženskom iz mladeži HDZ-a, ogranak Kaštel Kambelovac. Upoznali smo se u Kolindinom stožeru...

Nacionalna groupie Mani Gotovac od mene je za Igre naručila dramu o mom ocu branitelju. Smislili smo dva naslova - ‘Braniteljeva mošnja’ i ‘Šator’. Ali...

Washington Mail Makedonija pokazuje kako se pritajeni bijes može zlorabiti za produbljivanje etničkih i vjerskih dioba, kao i za vrbovanje novaka za militantne stvari. Napad na...

Vijenci i kaktusi Nadamo se da je autor dokumentarnog filma ‘Nedjelja, trinaesti’ bio kažnjen stvarno velikim računom za struju, jer mu nije uspjelo unijeti ni...

Surova Politika Za razliku od američkoga predsjednika F. D. Roosevelta, koji je prema četnicima njegovao ambivalentne osjećaje i razmišljao o njihovu službenom priznanju, Churchill je...
<

ARHIVA