Prošlog tjedna Milan Bandić je svojoj stranci na Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti odlučio besplatno ustupiti na korištenje gradsku imovinu, piše Index.

Naime, Bandić je 10. srpnja potpisao odluku kojom se njegovoj stranci dopušta besplatno postavljanje 30. reklama na gradske jumbo plakate u razdoblju od 10. srpnja do 12. srpnja. Na plakatima se reklamirala konvencija njegove stranke.

“Politička stranka BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI, iz Zagreba, Praška 5, podnijela je zahtjev da joj se odobri privremeno korištenje reklamnih panoa za isticanje 30 jumbo-plakata na već postavljene panoe namijenjene za oglašavanje kulturnih, športskih i drugih manifestacija te promidžbu političkih stranaka, bez naknade, sukladno članku 9. stavku 3. Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (u nastavku teksta: Pravilnik). Člankom 9. stavkom 3. Pravilnika određeno je da za promidžbu političkih stranaka, kandidata i nezavisnih lista gradonačelnik Grada Zagreba može odobriti privremeno korištenje određenih javnih površina te nekretnina i predmeta u vlasništvu Grada Zagreba za isticanje plakata uz ili bez plaćanja naknade te da o naknadi odlučuje gradonačelnik. Budući da je zahtjev osnovan, donosi se zaključak kao u predloženom tekstu”, navodi se u Bandićevoj odluci.

Komentiraj