Ukoliko Sabor razriješi članove Vijeća za elektroničke medije prije isteka mandata, Hrvatska bi mogla biti tužena Europskom sudu, a taj bi spor vjerojatno izgubila, piše Novi list. Razrješavanje članova regulatornog tijela prije isteka mandata moglo bi biti protumačeno kao narušavanje neovisnosti tog tijela.

U zadnjem takvom slučaju Europski sud je presudio protiv Mađarske, i to u travnju 2014. godine. U središtu spora bio je povjerenik za zaštitu osobnih podataka i njegov mandat. Institucija povjerenika ustanovljena je posebnim zakonom iz 1992. godine, koji je dopunjen 1993. godine, a povjerenik je bio biran na mandat od šest godina. U rujnu 2008. godine za povjerenika je izabran András Jóri i mandat mu je trebao trajati do 2014. godine. Međutim, potrajao je do 31. prosinca 2011. godine, sljedećega dana na snagu je stupio mađarski Temeljni zakon, a istoga dana i novi zakon o nadzornom tijelu, od tada to je Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informiranja umjesto povjerenika. Za predsjednika Nacionalnog tijela imenovan je Attila Péterfalvi i to na mandat od devet godina.

Za slučaj je bilo važno i to što mandat povjerenika Jórija nije prestao primjenom odredbe iz zakona koja regulira način prestanka obnašanja dužnosti. Dakle, povjereniku mandat nije istekao, nije ni umro, niti odstupio. Nisu se ispunila ni druga tri moguća preduvjeta za prestanak dužnosti – izjava o sukobu interesa, obvezatno umirovljenje ili obvezatno odstupanje – koja zahtijevaju i odluku parlamenta i to usvojenu dvotrećinskom većinom o razrješenju povjerenika.

Povreda direktiva

Europski sud je zaključio da je poštovanje mandata do isteka njegovog trajanja, osim na temelju razloga koji su ozbiljne prirode i koji su objektivno provjerljivi, primarni uvjet njegove neovisnosti.

Čak niti promjena institucionalnog okvira nije u očima suda bio razlog za iznenadno prekidanje mandata povjerenika, zato što promjena institucionalnog okvira “nije razlog koji bi bio usklađen s neovisnošću nacionalnih nadzornih tijela”, a države članice Europske unije slobodne su usvojiti najprikladniji institucionalni model, ali trebaju paziti da ne povrijede neovisnost nadzornog tijela.

Zbog svega navedenoga Sud presudio da je Mađarska povrijedila Direktivu 95/46/EZ i Mađarskoj naložila plaćanje troškova.

Komentiraj